Spring til indhold

Det Levende Teglværk


Cathrinesminde Teglværk anno 1732-2002

I 2017 blev Det Levende Teglværk afholdt for første gang. Arrangementet varede over otte dage i forbindelse med den internationale spejderlejr i Sønderborg, som tiltrak flere tusinder spejdere til byen. Sussie Sommer fra Landsbylaugene på Broagerland kom på idéen om at levendegøre Catrinesminde Teglværk, som det var årende omkring år 1900. Sammen med Catrinesminde Teglværk ansøgte Landsbylaugene på Broagerland om støtte fra Region Sddanmark Kulturpulje. I projektbeskrivelsen blev der lagt vægt på, at man igennem levendegørelser ville markere egnen som en historisk teglværksegn.