Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Lokal udviklingsplan 2022- 2027

Smøl

Lokal udviklingsplan 2022-2027

1. Introduktion

Smøl er en lille landsby tæt ved Broager mellem Sønderborg og Gråsten. Byen har 28 husstande og indbyggerne repræsenterer alle aldersgrupper. Fællesskabet bliver vægtet højt og der er stor opbakning om fælles projekter og traditioner. Smøl Vold er porten til Broagerland, der med sin smukke natur og unikke historie gør området særdeles attraktivt.2. Vision – Hvor vil vi hen?

• Vi i Smøl ønsker at Smøl forbliver et unikt sted at bo.

• Vi ønsker at sætte fokus på det gode fællesskab, så arrangementer og projekter er for alle.

• Vi vil samarbejde med de andre landsbylaug på Broagerland bl.a. omkring fælles møder, arrangementer m.v.

• Vi vil arbejde for aktivt medborgerskab, der bygger på tillid/partnerskab mellem kommune og landsby.

• Vi vil fællesskabet og vi vil inddrages mere direkte i de kommunale beslutninger, der vedrører vores dagligdag. Vi tror, at det vil give større glæde, mere effektivitet og gøre det mere attraktivt at bo i en landsby.

• Vi vil opfordre/arbejde for, at kommende lokalplaner kommer til debat i den enkelte landsby for på den måde at få indflydelse på de beslutninger, der vedrører landsbyen. Herunder tænkes f.eks. på udstykninger og lokale energitiltag.3. Strategi – Hvad skal der til?


Fællesskabet

• Landsbylauget vil støtte op om de nuværende arrangementer såsom fælles Skt. Hansfest, Smølfest, fastelavn. juletræstænding og pyntning, julefrokost og forårsrengøring og gøre en indsats for at de videreføres. Landsbylauget vil desuden være åbent for nye tiltag.

• Bestyrelsen vil praktisk og økonomisk støtte de nedsatte Ad Houg Grupper.Samarbejde

• Et udbygget samarbejde med kommunen og nabolaugene på Broagerland kan og vil styrke mulighederne for udvikling, eksempelvis inden for energi og turisme.

4. Taktik – Hvordan kommer vi derhen?


Information


• Al information lægges på hjemmesiden: smoel infoland.dk og Facebook.

• Åbne bestyrelsesmøder.

• Borgermøde i forbindelse med generalforsamlingen.

• 2 årlige møder med de andre landsbylaug på Broagerland.
Målsætning

• Udbygning af samarbejdet med kommunen ved indførelse af aktivt medborgerskab. Vi skal være kommunens medspiller og sparringspartner for på den måde at styrke ansvarligheden.

• Der udarbejdes en projektplan ud fra de ønsker, som borgerne har fremført på borgermødet. Hvis projekterne er praktiske ting til gavn for byen, forsøges de gennemført det næste år. Hvis projekterne involverer kommunen m.m., nedsættes en arbejdsgruppe.


Udarbejdet af bestyrelsen for Landsbylauget for Smøl Sep 2022
Projektplan:

Forslag til aktiviteter i 2022-2023


- Fælles aktiviteter – afholdelse af fastelavn, Skt. Hans, Smølfest, juletræstænding og julefrokost og forårsrengøring.

- Andre arrangementer og aktiviteter planlægges i løbet af året.

- Nye energitiltag - f.eks lokal nærvarme.
Fælles projekter for landsbylaugene på Broagerland- Opsætning af flere bænke –

- Det Levende Teglværk – et fælles projekt, der afholdes af landsbylaugene på Broagerland og Cathrinesminde Teglværk

- Nye energitiltag - f.eks lokal nærvarme.

Smøl Landsbylaug Sep. 2022