Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat af Bestyrelsesmøde d. 24. marts 2022

 

Deltager tilstede: Aage, Ingebeth, Yvonne, Jørgen, Jesper Tvede, Sussie

Afbud: Lis

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde  – vedtaget

 1. Siden sidst

 

   • Fællesmøde med de andre laug på Broagerland; Brunsnæs, næsten helt ny bestyrelse, Formand: Niels Emil Vibenholt Skelde-Dynt- Gammelgab; Ny formand Jesper Lehmann
   • Fastelavn blev aflyst – manglende tilslutning

 

2. Affaldsindsamling på hele Broagerland 3. april ”Tour de Skrald”

Kl.10 startes der I Landsbylaugene og Broager by, med uddeling af opsamlingsruter, gule affaldsposer og mad billet til senere.

Kl.12 De frivillige samler, aflevere affaldet, bag ved hallen (skolevejen)

Der vil være velkomsttaler, kåring af bedst skrald fund og musikunderholdning ved Broager frivillige Brandværnsorkester.

Kl.12.30 Udlevering af pølser og vand, til frivillige hjælper med mad billet.

Ingebeth tager kontakt til TVsyd, Jydske, Gråsteneren, Ugeavisen, Sønderborg nyt. Jørgen varetager grilningen og transporterer 2 borde, pavillioner, jerngryde og grilltænger til mødestedet.

Ingebeth, fordeler gule affaldssække, strips til de øvrige deltager.

Vemmingbund, indsamler med ”Foreningen mod affald i naturen”, Smøl afhenter affaldet og samler det til fælles samling ved hallen.

 

3. Tour de France Event- ”Mal Smøl Vold gul” 22/5 Velkomst til Tour de France.

  •  
   • Tilsagn om tilskud fra kommunen på 5000 kr. til både Skelde og Smøl
   • Broager Udviklingsforum betaler dronen (5000 kr.)
   • Markedsføring
   • Droneoptagelsen skal bruges til markedsføring af Broagerland
   • Andet:

 

Broager Kultur varetager arrangementet i Parken kl.11-13

Salg af pølser og vand, udlevering af bluser og kasket. Broager Brandværnsorkester underholder og fører i vandringen til Smøl Vold.

Smøl varetager arrangementet på Smøl Vold kl.13-14.30

Afmærkning på Smøl vold, Underholdning ved tale af Christel leindencker ( formand for Broager kultur), og muligvis korsang ved Broager egnskor og fællessang.

 

4. Den Grønne pulje

   • Vi har søgt 4300 kr. til løg, blomsterfrø og nyt hegn til Smøl vold og får besked i april.
   • Smøl har et ønske om at gøre brug af noget jord, ved ”Smøl Tinget”.(Prebens jord, som han har indvilliget i vi låner) Jorden skal fræses igennem og rives fin til, inden såning af vilde blomster til blomster brak.

 

5. Kant ved græsrabat.

   • Folk parkerer i vores blomster- hvad gør vi?

Der blev forslået, at sætte store sten ved rabatten. Eller en anden form for afskærmning, måske et minde hegn i den tid, de vokser og blomster, da der resten af året skal slås græs. Intet blev besluttet

   • Hjørnet ved Tinget, bliver kørt fladt, ved de større trafikanter, vi håber at kunne ændre den megen færdsel af varebiler, ved at kontakte færdselspolitiet, ved at lede bilerne vejen til lyskrydset, der anvender Google/GPS. Aage tager kontakten til færdselspolitiet.

 

6. Andet:

 

 • Landsbyforum har lavet et nyt forårsprogram med aktiviteter i Sønderborg kommune. Bl.a.

d.28 marts kl.18 ”filmpremiere på landsbylaug film”

d.16 maj kl.17.” Kåring af årets Landsby”

d.16-18 juni ”Fællesmøde på Bornholm” osv.

 • Der blev talt om andre løsninger til opvarmning af huse.
 • Tour de France velkomst sjov ved Smøl tårnet, placeret en gul cykelrytterfigur på vores grønne cykel. (Sussie, Jørgen, Yvonne og Aage)

 

7. Evt.

 

dato for næste møde: Mandag d.16.5 kl.19 v/Yvonne Smøl 15. (bliver muligvis flyttet)

Referent v/ Sussie Sommer

28/3- 2022

 

  •