Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Smøl Landsbylaug

Bestyrelsesmøde torsdag den 26. januar 2023 kl. 19.00 hos Ingebeth

Deltagere: Ingebeth, Aage, Jørn, Sussie, Lis

Referat:

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde.

 • Det er godkendt.

 

1. Siden sidst

   •  Juletræ
   • Julefrokost

 

    • Gode arrangementer som der har været god opbakning til.

 

 2. Fastelavn 19/2

    •  Fastelavn bliver fremadrettet ikke afholdt af Smøl Landsbylaug, men der opfordres til at dem med børn arrangerer det og kan til Fastelavn arrangementet få økonomisk støtte fra Smøl Landsbylaug ved at kontakte formanden Ingebeth.

 

3. Affaldsindsamling i Smøl – hvornår

    •  Søndag den 26. marts er der fælles affaldsindsamling i Smøl kl.10.00 ved infohuset. Tradition tro afsluttes arrangementet med pølser på grillen. Nærmere info vil komme ind i vores facebookgruppe, når datoen nærmer sig.

 

4. Varme

   •  Sønderborg Kommune (project zero) er i gang med en screening af kommunen i forbindelse med nærvarme, og ca. 1/3 af alle landsbyer er blevet screenet på nuværende tidspunkt. Der kommer en opsamling på varmemulighederne i Smøl fra bestyrelsen i Smøl Landsbylaug snart.  

 

 

5. Status på lokale udviklingsplaner

   • Der er kommet en oversigt over de lokale udviklingsplaner fra Sønderborg Kommune, som fint viser hvad de forskellige landsbylaug arbejder med i øjeblikket. Den kan ses på smøls hjemmeside, hvis man gerne vil se nærmere på den.

 

 6. Skilte

    •  Der er ikke noget nyt, Ingebeth rykker for info.

 

 

7. Andet

    •  Bestyrelsen er ved at undersøge om vi i Smøl kan få en cykelpumpestander fra Sønderborg Kommune, som en ekstra service til dem der kommer igennem byen på cykel. Det er tanken den skal stå i midtbyen, så værktøjet ikke bliver stjålet. Lis undersøger ved DSSJ om de har en som smøl kan få.
    • Historisk byvandring med gode historier fra Smøl by afholdes den 1. juni 2023 kl.19.00 og arrangeres af Smøl Landsbylaug. Det afsluttes et sted i byen med fælles aftenskaffe som man selv medbringer. Nærmere info følger.
    • Jørn kom med en idé om at få genetableret lysthuset oppe ved maskinfabrikken, evt. som alternativ en bålhytte eller begge dele. Det er tanken at skabe et fælles sted, som alle i byen kan benytte sig af. Smøl Landsbylaug beslutter at starte med at søge om penge til 3 bord/bænke sæt til skulpturparken ved maskinfabrikken, for at se om det vil blive brugt. Er det en succes genoptages tankegangen med lysthus eller bålhytte. Landsbylauget vil selvfølgelig starte med at spørge maskinfabrikken.
    • Smøl Landsbylaug påtænker at søge om endnu en skulptur, så vi officielt kan lave Smøls Skulpturpark. Dette vil der komme mere info om.

 

 8.

dato for næste møde bliver den 13. april 2023 kl.19.00 hos Yvonne.

Lis

26-01-2023