Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat af Bestyrelsesmøde den 1.9. 2022

 

Deltager at tilstede: Aage, Ingebeth, Yvonne, Jørgen, Jesper Tvede, Sussie

 
Desuden: Brian, Tommi, Mads og Marianne

Afbud: Lis – sygemeldt

Dagsorden:

Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde – vedtaget

 
1. Siden sidst

Smølfest; med ca. 30 deltager – god fest

Ny webmaster Brian; – blev budt velkommen

 

2. Skulpturen; skal hentes ved Augustina onsdag d.7.september kl.16.30 Aage, Jesper og Jørgen henter den, med en stor lånt trailer.

Skulpturen afleveres på Fr. Petersen Maskinfabrik, som vi har et samarbejde med og som vil lave en sokkel dertil. Vi håber at kunne se frem til en fernisering fredag? kl.16 med evt. Grillpølser øl og vand evt. kage. Invitation sendes til beboerne i Smøl,  Broager.dk, Landsbylaugene på Broagerland mv.

 

3. Trafik gennem Smøl

Megen trafik af store skolebusser, der igen kører igennem, uden passagerer. Kun Quorp bussen, bliver brugt af vores unge borgere, som gerne må passere. Ingebeth vil igen tage teten, til at tage kontakt til SydTrafik .

Store hurtigt kørende biler; kører gennem Smøl, måske som genvej, det skaber unødvendig trafik i en lille Landsby, med veje og beboelse, der ikke er skab til dette. Vi har forslag til trafik skilte, vi gerne vil have sat op, for at bremse den udvikling som sker i øjeblikket. Jan Schmidt fra Sdb. Kommune, har indvilliget i at besøge os og kigge på forholdene.

 

4. Generalforsamling i oktober; Torsdag d.13.10 kl.18 med bespisning.

Aage og Lis er på valg i Bestyrelsen og Yvonne og Jørn som suppleanter, alle modtager genvalg.

Booke lokale på Fr. Petersen v/Aage; Smørebrød skal bestilles i Super Brugsen, efter endt tilmelding d.1.10.22. 

Invitationer til GF, skal lægges i borgernes postkasser inden d.22.9.22. (af Yvonne, Sussie)

Aftens emne; Grøn varme løsning til Smøl?

 

5. Udviklingsplanen og projektplanen; skal fornyes til 2022-2027

Pkt. 3. Strategi og fællesskab, skal der tilføjes julefrokost, juletræspyntning og tænding, samt forårs rengøring i naturen omkring Smøl.

Ændringer i Projektplanen: Følgende projekter er under afvikling eller er afviklet: Hastighed begrænsning, Cykelsti, Spejderlejr, Transformatorstation, Tour de France, Loppemarked.

Projekter fortsætter; Opsætning af bænke på Broagerland, Det levende Teglværk. Nærvarme

 

6. Nærvarme, vi har hørt, at fjernvarmen til Smøl ikke bliver en mulighed, vi ønsker en skriftlig tilbagemelding. Men hvad så? Fælles anlæg med varmeforsyning, blev diskuteret. Bestyrelsen mener at, borgerne i Smøl, står stærkere/billigere ved at stå sammen om en fælles, grøn, energivenlig varmeløsning, for de borger der ønsker dette. 

Koldvands varmepumpe anlæg, ville være en mulighed, bestyrelsen går ind i sagen og kalder ind til informationsaften, når det er muligt, måske til GF.

 

7. Byvandring, v/ Peter Hansen der er tidligere bysbarnVil gerne ved en vandretur gennem Smøl, fortælle om husene og små anekdoter, på de forskellige adresser i Smøl, turen bliver udsat til foråret.

 

8. Andet; Udviklingsplanen; skal ligge klar til september, når alle Landsbylaugenes bestyrelser i sdb. Kommune får besøg af et udvalg fra Landsbyforum, landdistriktet samt nøglepersoner fra forvaltningen, med fokus på bæredygtigheden i Landdistriktet.

 Jesper sponserer forårsløg; ca. 3-400 gule påskeliljer fra haven. Der skal sættes inden frosten sætter ind, bestyrelsen kalder på hjælp via FB.

Infotavlerne på Broagerland skal revideres; ligeledes på Smøl vold, vi vil gerne have tilføjet Smøltårnet. En opgave, der måske kan løses i Landsbylaugene på Broagerland. Christoffer fra Skelde kalder forhåbentlig ind til et fællesmøde.

 

9. Evt.

 Boligministermøde i kulturhuset; mandag d.5. september kl.16.30-18,

Ingebeth og Sussie vil gerne deltage.

Ved LAG generalforsamling; informerede Jacob Bentzen om bæredygtige huse. Som kunne være interessant at vide mere om. Der står et færdig bygget hus i Egernsund V/ Matzens Tegl, som kan besøges. Ligeledes er JB, super dygtig til Fondssøgning, som også kunne være interessant.

 

Næste møde; ikke aftalt, engang efter GF d.13.oktober

Referent v/ Sussie Sommer

5.9.2022