Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat Bestyrelsesmøde d.1. april 2019

 

referat fra bestyrelsesmøde d.1/4-2019

 1. Referatet fra d.14/1 ”nytårskur” godkendt.
 2. Referat fra fælles mødet d.21/1 eksisterer ikke, men Ingebeth gav et kort resume:
  • Vemmingbund´s bevægelsesanlæg (legeplads) åbner d.10/4. kl.10
  • Strandkroen åbner d.1/5.
  • ”cykelfærgen” sejler i hele juli måned stat.28/6.
  • Svineriet omkring shelters ca. 30 interesserede var mødt op: løsninger var der få af, men der opsættes et offentlig toilet ved Spar ES og ellers overvejer man at flytte dem væk fra alfarvej, så de ikke er til at køre i bil til.
  • Stillegruppen: stille ruter ca.2-4km. (Spor i landskabet) tegnes ind på et kort, som skal kunne findes i en slags postkasse på ruten. Ingebeth
  • Landsbyforum/kommunen/lokale obs! på demens. Evt i samarbejde med ældresagen om tegn og signaler og et tlf.nr til en slags nødtelefon et synligt nummer.
  • Mini folkemøde i Tydal syd for grænsen d.24/5 tag med hvis i har tid og lyst.
  • Indførelse af velkomstambassadører til at byde tilflyttere velkomne i samarbejde med netværk Sønderborg, bosætningskoordinator og alle foreninger.
  • Gratis opsætning af begivenheder på Sønderborg Dk.
  • 24/3 havde vi affaldsindsamling/ rengøring omkring Smøl, der deltog 14 personer og der blev samlet 40 til 50 kg, inden der blev spist grillpølser og drukket øl og vand.
 1. Der er holdt ”topmøde” i Lysabild d.3/4 ingen deltog fra Smøl.
  • Den 12-16/6 Folkemøde på Bornholm der er plads til flere, men der kom ikke flere, Ingebeth
  • Der er igen ”Det levende teglværk” i år og museum Sønderjylland vil gerne have det til at fungere i
  • flere dage end sidste år, bl.a. på grund af cykelfærgen.
  • Angående regnvandsledningen og asfalt i Smøl, intet nyt Ingebeth har rykket flere gange og man         undskylder med at man ikke kan finde ud af hvilken kasse der skal betale.
 1. Der er fællesmøde på Broagerhus d.14/5. kl.19 og man opfordres til at møde op. Visionsplanen vil blive præsenteret
 2. Broagerland 3,0 frilandsby : der er ikke noget konkret endnu.
 3. Loppemarkedsrallye d.23/6 Vemmingbund og Gl.Gab. er men er der interesse for at vi deltager, evt. med telt i vores tidligere park, det er skt. Hans aften så kunne man også bruge teltet dertil.
  • Der laves et opslag (kort) med alle loppemarkederne på Broagerland samme dag7
 1. Infohus er bestilt, og der er søgt om diverse tilladelser ved kommunen. Den leveres og opsættes for
 2. Turismevision for Sønderborg et digert værk på 34 sider !!!!
 3. Lis er ved at arrangere en sejltur på Haderslev fjor med færgen Helene, det bliver en søndag i september, med frokost og kaffe + et kort ophold på Årø.

 

Næste møde er den 23/5 i nr.22

Aage