Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat bestyrelsesmøde d. 1. november 2022

 

Referat: Bestyrelsesmøde den 1. november 2022 kl. 19.00 hos Sussie

 

Deltager: Jørn, Sussie, Ingebeth, Aage, Brian, Yvonne

 

Afbud: Jesper Tveede

 

1. Konstituering af bestyrelsen

Alle fortsætter på samme poster som hidtil. Vil du se hvem der er på de enkelte poster, kan det findes på Smøls hjemmeside.
 

 

2. Skilt på Smøl Vold

Christoffer fra Skelde står for det og fra Smøl er det Sussie/Lis som følger projektet og kommer med relevante input i forhold til Smøl Landsby. Det drejer sig om de store orange skilte man ser rundt på broagerland. Der vil være fokus på at skifte nogle af billederne, opdatere kortet med f.eks. shelters. Tilføje Smøl Tårnet og rettelse af ikoner på kortet. Der kunne måske også tilføjes en QR-kode på kortet med link til Smøl Landsbylaug side, den vil Brian gerne være behjælpelig med. Vi vil også se om vi kan få tilføjet Smøls landsbylaug logo.

 

3. Varme

Der er kommet 10 udfyldte spørgeskema retur til Ingebeth. Der vil blive lavet en reminder på facebook af Brian i håb om flere vender retur. Det er MEGET vigtigt at alle svarer uanset om det har interesse eller ikke. Spørgeskema kan findes på Smøls hjemmeside. Deadline for tilbagemelding er 10. november 2022. Vil man have mere informationer findes de på Smøls hjemmeside. Landsbyforum har søgt midler ved Landdistrikterne, for at få penge til at ansætte en som kan lave beregning på en fælles varmeløsning for broagerland. Det vides ikke endnu om de har fået pengene, men det ved de torsdag 3. november 2022.

 

4. Juletræ

Yvonne skaffer juletræ til Smøls juletræstænding den 27. november. Træet bliver pyntet kl.10.00. De som kan, må meget gerne hjælpe med at pynte. Gløgg/æbleskiver kommer Marianne Iwang med. Der er Smøl julefrokost 26. november ved Svend Erik og Anne Mette, invitation kan findes på Smøls facebookside.  

 

5. herunder dato for næste møde

Næste bestyrelsesmøde bliver den 26. januar kl.19.00 ved Yvonne.