Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat Bestyrelsesmøde d. 12. oktober 2021

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde den 6.9-21 – godkendt Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling den 11.10-21 – med rettelse : Pkt.4 Formandens beretning; ændringer: 

• Tour de france er den 3. juli; 
 
• 14.10.2021 for gode aktiviteter til tour de france. – godkendt med rettelser 
 
• Ændret dato for julefrokosten til Lørdag d. 4.december kl.13. 
 
 
2. Konstituering af den nye bestyrelse; 
 
• Lis, blev valgt som sekretær, ønsker kun for et år ad gangen. 
 
• Formandsposten tog Ingebeth, uigenkaldelig for sidste gang! 
 
 
3. Siden sidst – generalforsamling; Vi håber, at se flere til næste års generalforsamling, fordi vi mener, at det er vigtigt at vores medborger, kan få indflydelse på Landsbylaugets arbejde ved at deltage i generalforsamlingen. 60 voksen er indbudte, 17 deltog deraf 6 bestyrelsesmedlemmer. ca 20-30 % deltagelse. Evaluering: 
 
• God ide med underholdning/ beretning/ historie fortælling til general forsamling. 
 
• Mødeforløb af 1. Generalforsamling/ 2.varmt mad/ 3.underholdning. 
 
• Gerne med tidsskala på mødets indhold og længde. 
 
• Læg referater på facebook, eller henvis til hjemmesiden. 
 
• Vis på facebook, evt. link til hjemmesiden, hvad vi har lavet, evt. få en fast ”pressefotograf” til at tage billeder vores arrangementer. 
 
• Anvend Fodnote på vores skriftlige kommunikation med vores hjemmesideadresse. 
 
 
4. Andet 
 
• Julefrokost 4. december kl.13. v / Anne Mette og Svend Erik 
 
• Juletræ/ juleaktiviteter; o Juletræ købes v/ Busholm 100 kr. – (Yvonne) o Udgifter t/Gløgg og æbleskiver dækker landsbylauget.(Marianne) o Nye julekugler – (Yvonne) o Nye bånd og ståltråd til sløjfer skal laves. 
 
• Projektplan – revideret, se vedhæftet 
 
• Information: Tilflytterservice har afholdt infodag for potentielle tyske tilflyttere. 48 deltager fra 11 delstater, yderligere 90 på venteliste. De afholder et nyt informationsmøde i Sønderborg d.07.11.21 
 
 
5. Evt. 
 

dato for næste bestyrelsesmøde: Tirsdag d.11.januar kl.19 v/ Sussie, Smøl 13 


Referent v/Sussie Sommer

13.10.2021