Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat Bestyrelsesmøde d. 2. september 2019

 

Referat af Bestyrelsesmøde d. 2.september 2019 kl.19.00 hos Svend Erik 

Tilstede: Svend Erik, Anne Mette, Yvonne, Lis, Aage, Ingebeth, Sussie 

Afbud: Jesper Tvede, Kirsten Overgaard

 
Dagsorden:
 

1. Referat fra sidste bestyrelsesmøde- blev godkendt

2. Siden sidst: 

• Mini folkemøde i Tydal; Det første folkemøde syd for grænsen, med få deltager, det kan skyldtes at der var årsmøde i SVV. Folkemødets store emne var debat om samarbejdet i grænselandet. Ingebeth & Aage deltog i folkemødet. 

• Ref. Landsbyforumsmøde; Der var gennemgang af Sønderborg Kommuneplan 2019-2029, mulighed for indsigelser inden d.11.9. De markante ændringer kunne være i landsbyzonegrænserne, som bestemmes af flere instanser, såsom skov og naturstyrelsen, erhverv og strandlinjen. Smøl ligger i landzonen og er ikke underlagt nogen skærpelse endnu. Ingebeth og Sussie deltog i mødet Information om genforening 2020; Penge til arrangementer kan søges til arrangementer inden d1.10.19.; Officiel Åbning i Kbh. d.10.01.2020, Stor Genforeningsfest ved Dybbøl skanserne 11. juli 2020 Fyrtårns projekt for Sønderborg. ”Spejlinger 2020” med festival, 7 kunstinstallationer ”Spejlinger” i forskellige byer i kommunen. I Broager ved Mindehøjen uge 24, d.11. juni med en fællesspisning i hallen. Stafetløb 3.maj-5.juni, hele Sønderjylland rundt, starter og slutter i Aabenraa folkehjem. Stafetløbet er på Als 4-10. maj, hver aften kl.17-21 fra by til by. Sønderborg- Broager -Gråsten den 8+9 maj. Der må gerne heppes og flages på ruten. www.genforeningsfesten2020.dk. ”Globel kids”, gadebørn fra Kenya, laver akrobatik med friskolerne i 14 dage, med opvisning Gråsten slotskirke 29.09.2019 kl.16.30 ”Kvik cafe” på kommunen, er åben for borgere, der har relevante forespørgelser til kommunale afdelingers medarbejder. For at lette samarbejdet og klare i en hurtigere sags problematik i kommunen. 

• Folkemøde på Bornholm; (Ingebeth, Svend Erik & Annemette deltog) endnu engang spændene. 

• Loppemarked; Vi fandt det til at være hyggeligt, med en god placering i ”Smøl parken”, ønskede dog gerne flere gæster. Forslag: at ved alle ”loppemarked rally” steder, blev der sat skilt op med henvisning til de øvrige steders loppemarked, samme dag. 

• Skt. Hans; Det gik fint, god placering efter loppemarked, må gerne gentages næste år. Og husk selv at medbringe siddepladser. 

• Indvielse af cykelfærgen; en succesrig sæson, bliver udvidet til flere sejldage næste år. 

• Det levende teglværk; Det gik fint, godt besøgt med ca. 1100 besøgene i de 4 dage, vi kender endnu ikke det endelige besøgstal. 

• Netværkskursus i Flensborg; sammen med det danske mindretal SSF, der ønsker et samarbejde med sine naboer på den danske side, landsbylaugene i Sønderborg kommune. Et udvalg er nedsat til at planlægge et arrangement til genforeningsfesten 2020 

3. Orientering 
 
• Stillegruppen udarbejdelse af kort over stilleområder/stier; Brochure er udarbejdet og næsten klar til tryk, til næste års sæson. Flot arbejde! 
 
• Broagerland 3.0; Informations og debatmøde torsdag d.26.september kl.16 i Skelde, husk tilmelding inden d.18.9. ved Clausen1818@gmail.com emnet; Bo og leve former på Broagerland, kom med dit bud? 
 
4. Hvem er tegningsberettiget i Smøl Landsbylaug? Kræver vedtægtsændring! Hvem kan skrive under i banken på indestående konti? Det skal Formand/kassere og et andet bestyrelsesmedlem, med underskrift. De skal vælges og generalforsamlingens vedtægter skal varsles, ændres og godkendes til generalforsamlingen. Formanden / Ingebeth forsøger at, formulere en egnet tekst til vedtægtsændringen, til gennem syn hos de øvrige bestyrelsesmedlemmer, inden invitationen sendes ud. 
 
5. Generalforsamling Mandag d.28.10.2019 på fabrikken med fællesspisning. Maden; ugens menu fra ”Det franske køkken” Aage forhører sig om lån af lokale på fabrikken. Deltager medbringer eget service. Vi håber, at der er kagebager i byen, der vil bage til lejligheden. Indkøb af Øl, vand, kaffe, te Bestyrelsesmedlemmerne Ingebeth og Sussie, modtager gerne genvalg; Suppleanterne Lis, Yvonne modtager også gerne genvalg. Kirsten Overgaard stopper. De øvrige bestyrelsesmedlemmer Aage, Svend Erik og Jesper Tvede, er ikke på valg. Jacob Kaufmann og Niels Warming opfordres til at være billagskontrollanter til bestyrelsens regnskab. 
 
6. Andet 
 
• Smøl mangler et logo. Logo forslag er blevet udarbejdet v/ Sussies søn Jeppe Bracht. Med små ændringer og tilføjelser, håber vi at logoet vil falde på plads. 
 
• Smøl har fået en mailadresse? En mailadresse som alle Smøl bestyrelsesmedlemmerne er koblet op på, og derfor får tilsendt mail til landsbylauget direkte til privat mailadresse, udenom formanden, som tidligere skulle sende det videre manuelt. 
 
• Tilbud om flere løg? Ja tak. Vi modtager gratis, Tulipan og Narcisse løg inden længe til udplantning, fra Sønderborg Vej og Park 
 
• Infohus; Som skal navngives ”Smølhuset”, vil blive erstattet af det nedrevet vindues- opslagstavle, ved bænken midt i byen. Der er indkøbt et restparti af sibirisk lærk. Der skal støbes stolpesko pga. megen rør og ledningsføring i jorden. Der skal monteres opslagstavler inde i huset, ovenover bænken. I bunden kan der lægges fliser eller andet velegnet materiale. Vi håber at få hjælp af nogle flere borgere i byen, til at bygge infohuset. Der vil blive afholdt rejsegilde af Smølhuset. Smøl motto : ”Alle kan noget – sammen kan vi meget” 
 
7. Evt.  
 
Dødsfald; Direktør Preben Hansen v/ fr. Petersen er afgået ved døden. Skal begraves v/ Kegnæs kirke d 06.09.2019. Bestyrelsen sender en blomsterhilsen fra Smøl landsbylaug Næste bestyrelsesmøde: Dagen efter generalforsamlingen, afholdes næste bestyrelsesmøde, tirsdag d.29.10 hos Aage og Ingebeth 
 

 

Referent/ Sussie Søndergaard Sommer 

04.09.2019