Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat Bestyrelsesmøde d. 20. januar 2020

 

 1. Landsbylauget for Smøl

  Referat af bestyrelsesmødet mandag den 20/1 kl. 19.00 hos Jesper Tvede

  Deltager: Jesper Tvede, Svend Erik, Aage, Lis, Yvonne, Ingebeth, Sussie, Maria.

  Dagsorden:

  1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde, -blev godkendt
  2. Siden sidst:
   • Der er sat over 1500 blomster løg – sent efteråret 2019
   • Smøl Infohus er næsten færdigt, der kommer yderligere 2 opslagstavler til bagvæggen, nyt flag, evt. et navneskilt, nogle enkelte hylder til siderne og lægge fliser under bænken, som vi venter med til jorden er tør
   • I år var det er usædvanlig flot juletræ vi havde i byen, Tak Maria, og julefrokosten hos Svend Erik og Anne Mette forløb fint.
   • Der blev talt om det grønne græs, som benyttes til parkering til Wamings ”Bed and breakfast”, som er kørt op og er pløret. Hvordan kan vi gøre det mere holdbart?
  3. Orientering
   • Skrivelse til Sonfor – ikke nogen tilbagemelding.
   • ”Botrygt” 3/3 kl.19.00 på fabrikken, informationsmøde v/Jan Rasmussen. Bestyrelsen inviterer snarest Smølborger, ved en husstandsomdeling, med tilmelding inden 18.2. Vi tilbyder kaffe og kage. Vi skal booke lokale, lave opslag på FB. Sende invitation til Skodsbøl landsbylaug bestyrelse. Købe chokolade til J.Rasmussen, der er brug for kagebagere og kaffebryggere,
   • Genforeningsarrangement i Skelde den 8/5. DGI- stafetløb, ankommer til Skelde ved kl.ca.20, som fælles landsbylaug, ønsker at lave en event ud af. Der bliver nedsat et udvalg med SIF (Skelde idrætsforening)- så må vi gerne bakke op, evt. med beklædning fra ”Det levende teglværk”.
   • Præsentation af fælles udviklingsplan for turisme den 22/1 i Lysabild. Ingebeth deltager. Sussie meldte fra.
  4. Andet:
   • 16/1 kl. 17.00 Præsentation af program for Genforeningen på Sønderborghus. Ingen deltog fra Bestyrelsen.
   • 23/1 Konference i Roslev ved Skive – nyt bofællesskab på Djursland – Ingebeth deltager.
   • 27/2 møde i Landsbyforum, alle må gerne deltage. Møder de øvrige Landsbylaug i sdb. Kommune.
   • Smøl logo – Lis forsøger at få råd, ved deres grafikker på hendes arbejde.
   • Fastelavn 23/2. Som vi plejer hos Jesper og Sara. Kl.14 med tilmelding. Invitation skal husstands omdeles og Facebook opslag, med tilmelding senest d. 16.2. Joan eller Ingebeth køber slik, tønde og kroner. Der er brug for kagebagere og kaffe bryggere!
   • Forårsrengøring d.15.3 kl.10. Ingebeth bestiller remedier. Der skal købes ind til grillpølser, øl, sodavand m.m.
   • Smøltårnet bruges for tiden af gæster, hvor der efterlades tomme øldåser og cigaretskod. Bestyrelsen blev enig om at vi alle må hjælpes ad med at holde det ryddeligt.
  5. Broagerland 3.0
   • Event 21. og 22. marts på Iller Slot.
   • Ganske kort; det er projektgruppe, der arbejder på at skabe et ”Bo og arbejdsfællesskab” på en ejendom på Broagerland. En arkitekt er knyttet på, og der arbejdes med rekruttering af nye borger, som kunne have interesse. Det kan være som lejemål, anpart eller andele. Facebook anvendes til annoncering, vi må gerne hjælpe med at dele disse opslag.
  6. Evt. herunder dato for næste møde
   • En aftensudflugt til Nydam båden med madkurv, for Smølborgere og familiemedlemmer. Onsdag d.13.maj var booket, i stedet bliver det Onsdag d.6.maj kl.17.30
   • Næste bestyrelsesmøde onsdag d. 16.4 kl.19 hos Lis

   

  Ref./23.januar 2020

  Sussie Søndergaard Sommer