Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat Bestyrelsesmøde d. 26. maj 2020

 

Tirsdag d. 26.5.2020 v/ Aage og Ingebeth Smøl 22

Referat ifølge dagsorden:

1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde- blev godkendt. 

2.  Siden sidst 

 
  •  
   • Bestyrelsesarbejdet har været i bero siden marts pga. restriktioner ved covid19

     

   • Fastelavn Blev afholdt hos Sara og Jesper, Smøl 9,
    De 8 børn, der deltog og de voksne hyggede sig.
    Jesper Twede har repareret tønden, og gemmer køllen til næste år.

     

   • Bo trygt- Informationsplan, deltog ca. 20 borger, efter denne aften fik mange sig oprettet under nabohjælp.

     

   • fælles udviklingsplan for broagerland, et flot magasiner udarbejdet “Udlevelse i Verdensklasse”

     

   • Forårsrengøring- dejligt med mange hjælpende hænder af både børn og voksene.
    20 personer kom kom til og samle 250 kg skrald og deriblandt stor potion cigaretpakker.
    En effektiv og hyggelig dag, der sluttede med øl, sodavand og grillpølser.

     

   • Broagerland fælles landsbylaugmøde; med gensidigt informationer. Opfordring til alle, at vedligeholde og rengøre de lokale infotavler, nogen er falmet og skal Hvilket Michael Sørensen fra Kultur & Fritid skal informeres herom, som turistchef.
   • Projekt Bænke; der er blevet søgt om 25.000 kr. til endnu 10 bænkepå Broagerland hos “Sol & Strand” puljen, der har været i bero, men vi er stadig med i ansøgningen

3.  Orientering

 
   • Intet nyt i sagen fra Sonfor (Sønderborg forsyning) vedr. regnvandsledning/drænledningi Smøl
   • Græsriste er blevet anskaffet til grøn rabat til parkering, på hjørnet ved Smøl 22 og Smøl 24. derskal graves ca. 5 cm. græsjord afså det bliver planet ud, rist placeres i 2 kørespor, nyt jord og så nyt græs.
    Der skal bruges materiel, som Iwang har til rådighed, der kaldes sammen når arbejdet går i gang.
   • Alle arrangementer vedr. Genforening er aflyst, DGI arrangement og Det Lavende Teglværk.
   • Udflugt til Nydambåden,er blevet aflyst. Da der snart åbnes op, forslås en ny udflugtsdato for Smølborgerne tirsdag d. 16.juni kl. 18- medbring madkurv. opslag i infohusopg Facebook.
   • Støtter Broager Rideklub, ved køb af plakat i ramme af Broagerland til at pyntet vores infohus.
   • De nye vandskilte,

     der er lavet Sønderborg kommune, er klar til afhentning!

4. Vælger en anden Bank; 

det koster Smøl Landsbylaug i gebyr ca. 3000kr årligt, at have en konto oprette i Jyske Bank. Selvom det er krævende at flytte bank, vælger vi at flytte til Arbejdernes Landsbank, der er billigere gebyrer.

 
 
 

5.  Sankt Hans fest tirsdag d.23.juni; 

Opslag på Facebook og Smøl infohus. Stedet er endnu ikke fastlagt, byparken ved stillevarmt vejr eller Yvonnes gårdhave- Medbring stol, eget mad og grillkød.

 
 

6. oppemarked;

– har bestyrelsen valgt at aflyse i år.

 
 
Velkommen til ny borger i Smøl

– Smøl 19 eer købt af Mikkel 22 år, har råderet fra pinsen og officielt overtaget ejendommen Smøl 19, fra 1.august 2020

 
 
 

6.  Broagerland 3.0 

er startet op igen- intet nyt.

 
 
 

7.  Logo af Smøl; 

Søges stadig, Sussie taget kontakt til en lokaldesigner.

 
 
 

8.  Broager kultur;

 opfordrer alle foreninger og virksomheder til at støtte en nye hjemmeside til Broager.dk og et forumside med oplysninger med en årlig kontigent på 500 kr. Bestyrelsensyntes det er en fast udgift, der vil tynge i budgettet, da vi ikke har brug for denne form for formidling. Lis tager kontakt til Broager Kultur, for at få uddybet emnet og man kan finde en andenløsning for Landsbylaugene.

 
 
 

9.  Sdb. Kommune turisme,

 har bedt os melde tilbage på et skriv, om ændringer/ tilføjelser tilturistskiltene. Lis melder tilbage, at vi har Smølvold og Smøltårnet.

 
 
 

10.  Evt. 

 
   • Legende børn skiltet; trænger til fornyelse. Ca. 300 kr. stk


   • Blomtserkummer;
     trænger til at får skiftet jord og sommerblomster.
     
     
Næste møde; Torsdag. 3. september Smøl 38- hos Lis