Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat Bestyrelsesmøde d.  27. april 2021

 

Møde deltager: Lis, Yvonne, Jesper Tvede, Jørn, Aage, Ingebeth & Sussie 

Fravær: Ulla 

Referat af Dagsordens punkter: 


1. Referatet blev godkendt fra sidste bestyrelsesmøde 

2. Siden sidst –  

• Græsarmering; Køreplader som er leveret af Sønderborg Kommune/Vej & Park er lagt i blød rabat i midt byen, af frivillige smølborger. Græsfrø sås og sand spredes, inden regnen kommer. 
 
 
• Juletræstænding; ingen julefrokost dette år. 
 
 
• Forårets affaldsindsamling forløb fint, med mange hjælpere, det blev til ca.75 kg. Det blev afsluttet med Grillpølse, øl, vand og hjemmebag 
 
 
3. Andet 
 
• Vi holder Skt. Hans d.23.juni. – Yvonne har tilbudt, at fællesspisning gerne må ske i hendes gårdhave. Stor Grill lånes ved Iwang, til dem der selv medbringer mad, der skal grilles. Denne gang, vil der også være muligt at bestille helstegt pattegris, med sovs, kartofler og salat for 149 kr. pr. pers. – halv pris for børn under 14 år, som er sammen med deres forældre. Bestyrelsens medlemmer og partnere får deres årlige belønning ved gratis bespisning. 
 
 
• Udflugt til Nydambåden søndag d. 6. juni kl.11. De friske, der vil cykle, mødes kl.10 ved infohuset. Medbring madpakke og væske, Nydam Selskabet giver kaffen. Måske er der frivillige, der vil bage til kaffen? 
 
 
• Trafikforhold i Smøl – Der køres ofte for stærkt igennem Smøl, samt der er megen gennemkørelse af uvedkommende også i høj fart af. Sussie, har skrevet en henvendelse til færdselspolitiet, om hjælp til at begrænse farten. Sagen er videregivet fra politiet til Kommunen, der kigger på sagen. Bestyrelsen opfordrer, at vi alle holder farten max. ca. 30 km/timen igennem byen. Der blev drøftet mange andre ideer til hastighedsbegrænsning, såsom kampagneskilte, stor hvid skrift malet på indfaldsvejene ”sænk farten til 30 km/t”, tage kontakt til nabobyerne på fb-side. Tage foto af fartbøllernes biler og nr. plade og sende brev ud til ejerne. Opsætning af spejl på privatgrund, der distraherer chaufførerne. Der foreslås at bussen, kunne vende ved fabrikken, med på- og afstigning Og køre udenom Smøl, videre via lyskrydset ved Broager. • Spisning bestyrelsen (se pkt.3/ Sankt Hans) 
 
 
4. Evt. 
 
• Nye Cykelsti mellem Nybøl – Broager, Sønderborg kommune opfordrer til kommunikation vedr. ideer til nyopførelse af cykelstien. Ikke alle er begejstret for forslaget af placeringen af cykelstien, som er placeret helt nede om Noret og mosen. Bestyrelsen vil sende vores udarbejdet forslag, som er blevet sendt nogle år tidligere. Et forslag, som følger landevejens vestside med en viadukt/tunnel under vejen, ved indkørslen til Smøl. 
 
 
• Bo Trygt kampagne – Lis deltog i et online møde. De fleste indbrud sker mellem kl.17-20 og kl.23-03 Der opfordres til at tage fotografier af dine værdier (smykker, designermøbler, dyrt værktøj.) Ser vi noget mistænksomt kontakt 114. Det er en god ide, at hilse på besøgene, der kører/går gennem byen. Lad det se ud, som om nogen er hjemme. 
 
 
• Vi søger en mannequindukke, der kan sidde i byens Infohus, som kan være medvirkende til hastighedsbegrænsning. (Lis har muligvis en mulighed, for at opdrive denne)
 
 

Dato for næste møde: mandag d.30.august kl.19 v/ Jørn Christensen, smøl 28 Huske at vi afholder åbent bestyrelsesmøde, blot meld dig til. 

Referent/Sussie Sommer 

d.4.5.2021