Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat Bestyrelsesmøde d. 6. september 2021

 

Tilstede: Aage, Ingebeth, Jesper Tvede, Jørn, Sussie, Lis, Yonne & Ulla

Dagsorden: 


1.

 Tidligere referat af sidste bestyrelsesmøde d.27.4.21 – blev godkendt 

 
2. Generalforsamling:

 Der afholdes 

Mandag d.11.101.21.kl.18 på Fabrikken, invitationen skal være ude inden d.20.9.21

• På valg er: Ingebeth, Jesper Tvede, Sussie og Suppleanterne Yvonne, Jørn & Ulla + 2 bilagskontrollanter. Alle modtager genvalg på nær af Ulla 

• På valg er: Ingebeth, Jesper Tvede, Sussie og Suppleanterne Yvonne, Jørn & Ulla + 2 bilagskontrollanter. Alle modtager genvalg på nær af Ulla 
 
• Generalforsamlingen afholdes først, derefter er bestyrelsen vært med mad og drikke. 
 
• Deltager medbringer deres egen service, glas og kop. 
 
• Aage forhører om lån af lokale på fabrikken. 
 
• Lis & Yvonne bager kage og står for bordpynt; Sussie klarer papirsdug, lys til fyrfad. 
 
• Flere medbringer frisklavet Kaffe & Te. 
 
• Ingebeth klarer dagsorden og formandens beretning; Aage klargør regnskabet. 
 
• Nyt forslag til vedtægtsændring blev diskuteret. Se vedhæftet bilag. Sammenfattet: Der skal tilføjes mulighed for oprettelse af Ad-hoc grupper/ udvalg under landsbylauget. 
 
 
3. Trafik;
 Sønderborg kommune har på opfordring fra os, fortaget en trafiktælling gennem byen. Ærgerligt det blev fortaget i starten af sommerferien, hvor skolebusserne og den værste trafik var gået på ferie. De målte gennemsnitlige ca. 137 køretøjer pr. dag. med gennemsnitlig hastlighed 34,3 km/t og ca.15 % kørte med højere hastighed. Hvilket ikke gav anledning til hastighedsnedsættelse. 
 
• Bestyrelsen vil tage kontakt til de firmaer, ex. Esig, Ups, Bring, GLS, Easy mm., der kører med for høj fart gennem byen, ved at opfordrer os borgere i byen, til at notere nummerplade, firmanavn og dato og tid. Ligeledes med privatbiler, og Bestyrelsen sammenfatter og foretager henvendelser til politiet. 
 
 
4. Cykelsti; 
3.9.2021 Meldte kommunen ud med forslag, tidsplan for etablering af cykelsti mellem Nybøl og Broager. Med borgermøde ultimo oktober 2021 og indvielse december 2022. 
 
 
5. Siden Sidst;
 
• ”Vækst og værdier” om promovering af Broagerland. Sammenfatning for alle Landsbylaug. Der er blevet fotograferet, filmet og fortaget interview af Journalist Jeppe Søe. Det Levende Teglværk og Cykelfærgen er blevet filmet imens de var aktive. Ingebeth og Jørn (Smøl), Helle Barsø (Vemmingbund) og Torben (Iller) indgik i samarbejdet. Som munder ud med en filmreklame nr.10 med Broagerlands DNA og unikke samfund og kulturliv, indtalt af Jørgen Lehmann vores tidligere borgmester. Ingen af de øvrige Landsbylaug har deltaget i samarbejdet. 
 
• ”Tingstedet”
 er opstået på hjørnet, ned til hovedvejen og omfartsvejen. Bliver fint benyttet af turisterne. 
 
• Sankt Hans fest;
 forløb fint hos Yvonne, selvom der var optræk til regn og vi måtte flytte i under carporten.
 
 
6. Landsbybusser/ mobilitetsforening;
 kan bookes via App NABOGO ca. 500kr/dag Busserne holder i Kværs & Lysabild. 
 
7. Andet:
 
• Landsbyforum; Vores årlige tilskud er blevet øget fra 5000 til 7500 kr. 
 
• Årets Landsby, Broagerland var nomineret, men Stjær vandt. 
 
• Broagerland 3.0; Ny Bo- og Arbejdsfællesskaber: Afholder en stiftende generalforsamling for Foreningen Broagerland 3.0 onsdag den 22.september kl.19 på Broagerhus 
 
8. Evt. 
Aage efterspørger, at øvrige hjælper med at klippe de grønne områder ved infohus, rabat armeringen, hjørnet og ved Smøltårnet. 
 

dato for næste møde: 12. oktober kl.19 v/Lis 

Referent v/ Sussie Søndergaard Sommer
7/9-202