Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat Bestyrelsesmøded. 18. januar 2022

 

Deltager: Ingebeth, Aage, Jørn, Jesper T. & Lis

Referat er godkendt

 1. Siden sidst
   • Inspirationsdag i Mommark med spændende projekter, som blev afholdt i november. Rigtig god dag, hvor det var muligt at møde andre fra de omkringliggende landsbylauger.
   • Ingebeth har været inviteret ind til Erhvervsservice, det var med fokus på 4 store projekter – cykelfærgen, fælles varmeværk i Skovby, broagerland 3,0 og Iværksætter køkkenet i Kværs.
   • Infodag for tyske tilflyttere, Ingebeth har været afsted 4 gange og skal afsted igen 28. februar.
   • Juletræstænding blev holdt i Yvonnes garage og der var en rigtig fin tilslutning til arrangementet.
   • Julefrokost ved Svend Erik og Anne Mette deltog ca. 20 personer.

 

 

2. Affaldsindsamling på hele broagerland april 2022

   • Gult tema hvor vi gør broagerland ren til Tour De France og viser at vi har et godt fællesskab ved forhåbentligvis at kunne møde talstærkt op. Projektet er i planlægningsfasen og idéen er at man samler affaldet ved hallen i Broager og slutter af med en grillpølse. Smøl Landsbylaug er medarrangør på projektet sammen med Udviklingsforum og de øvrige landsbylaug. Der er fællesmøde om det tirsdag 25. januar 2022.

 

 

3. TDF Event – Gør Smøl Vold gul maj 2022

   • Smøl Landsbylaug er medarrangør på projektet ”gør smøl vold gul” sammen med Udviklingsforum og de øvrige landsbylaug. Det er i sin spæde start, men der er tanker om hvorvidt der f.eks. kan laves en gul ring omkring smøl vold med stort banner på volden. Måske der også kan gøres med mennesker fra lokalområdet iført f.eks. gul hat eller gul t-shirts. Det skal dronefilmes med henblik på at kunne bruge det til markedsføring af vores område fremadrettet. Musik fra brandværnsorkesteret. Der er fællesmøde om det tirsdag 25. januar 2022.

 

 

4. Fastelavn

Landsbylaug overvejer at holde fastelavn 27. februar hvis der er opbakning til arrangementet og vi har et sted at holde det. Lis laver et facebook opslag med frist for tilmelding er 1. februar. Smøl Landsbylaug betaler gerne tønde og slik.

 

5. Den grønne pulje

   • Flere løg (500 påskelilje løg) til udsmykning af Smøl søges i den grønne pulje. Frist for ansøgning er 31. januar og Ingebeth giver besked hvis hun har brug for hjælp til ansøgningen.
   • Der søges også om nyt hegn til Smøl Vold. Jørn laver overslag på materialepris og timer til Ingebeth.

 

6. Ny dato

Bestyrelsesmøde 21. marts 2022, hos Sussie kl.19.00.