Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat Bestyrelsesmødet d. 26. oktober 2020

 

Referat efter dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde og generalforsamlingen blev godkendt.
 2. Konstitueringafdennyebestyrelse:

Formand: Ingebeth Clausen, Smøl 22, mobilnr.23 461 523 Referent: Sussie S. Sommer, Smøl 13, mobilnr. 28 502 530 Kassere: Aage Hansen, Smøl 22, mobilnr.51 261 812 Bestyrelsesmedlem: Lis Christensen, Smøl 38, mobilnr.30 114 084 Bestyrelsesmedlem: Jesper Tvede, Smøl 23, mobilnr. 22 939 312 Supplant: Jørn Christensen, Smøl 28, mobil 30638011

Supplant: Ulla Warming, Smøl 7, mobil 61609319 Supplant: Yvonne Petrich, Smøl 15, mobilnr.53631101

 1. Sidensidst:
   • Generalforsamling den 19.10.2020. forløb fint med, 19 deltager, ca.30

% dækning af byens borger. Der var bagefter bespisning med smørebrød fra Super Brugsen og hjemmebag til kaffen.

 1. Ny bank; Da det er en stor udgift for at have en konto i Broager sparekasse, er det blevet undersøgt, at det er billigere at have en konto i Arbejdernes Landsbank. Ca. 200kr.årligt samt en engangsudgift på 100kr til at skifte bank. Bestyrelsen besluttede at skifte bank inden årsskiftet.
 2. Andet
   • Julefrokost d.5.december hos Anne Mette og Svend Erik – er sat lidt i bero pga. Covid-19 restriktioner. Reserver stadig datoen, så ser vi tiden an.
   • Juletræs pyntning og tænding søndag d.29.november kl.11 – for alle borger. Jørn bestiller grantræ i Skodsbøl, nu er det også valgt og reserveret.
   • Rotter; nødvendigt at holde bestanden nede. Bestyrelsen finder det nødvendigt, at Smøl borger, gør en fælles indsats for, at bekæmpe rotterne, for at det skal have en effekt. Vi starter ud med en Facebook opfordring, henvises til at kontakt evt. kommunen eller privat rotte bekæmper.
   • Logo; Smøl logo blev godkendt. 6. Evt.
   • Er der nogen i byen, der har interesse for at indgå i et fælles køkkenhave projekt? Kontakt; Sussie eller Ingebeth.
   • Bestyrelsesmøder vil blive holdt på lavt blus de næste par måneder.
   • Dato for næste møde januar 2021 kl.18, med ”nytårstaffel” til bestyrelsesmedlemmerne og deres ægtefælder, for deres indsats i det frivillige arbejde i bestyrelsen.

 

Referent Sussie Sommer d. 1.11.2020