Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat fra bestyrelsesmødet d.29/10-19

Til stede: Ingebeth, Lis, Jesper, Svend Erik, Yvonne og Aage

Afbud fra Sussie

  1. Referatet fra bestyrelsesmødet d.2/9 blev godkendt
  2. Konstituering: Bestyrelsen fortsætter uændret, dog med en suppleant mindre, da Kirsten ikke havde ønsket genvalg.
  3. Underskrivelse af Vedtægtsændringerne fra generalforsamlingen: Alle skrev under og Sussie havde gjort det på forhånd.
  4. Siden sidst: Generalforsamling d.28/9 se referatet.
  5. Vi har fået 1500 løg fra kommunen, Tulipaner og Narcisser, vi prøver om vi kan få dem sat d.16. eller 17. nov. Der indkaldes på face book.
  6. Eventuelt: Et arrangement om Nabohjælp bliver først efter jul, Ingebeth finder en dato og laver en aftale.

Infohus: Vi har købt materialerne, der er ikke nogen plan for igangsættelse, men vi venter ikke på byggetilladelsen, det er over et halvt år siden vi søgte. Først skal bænken fjernes, den skal bruges igen, så skal der planeres, så kan grunden sættes af, vi vil forsøge at få det gjort en hverdags eftermiddag inden for længe, da weekenderne for mange er besat frem til jul.

Juletræstænding: søndag d.1/12 kl.11 og måske kommer Marianne med gløgg og æbleskiver ??

Juletræet skaffes i år af Jesper og Maria , hvis Maria beslutter sig, ellers må vi skaffe det på anden vis. Ny lyskæder er købt og træet sættes op og pyntes lørdagen før kl.10.

Smøl logo: Nye forslag mangles.

Julefrokost for bestyrelsesmedlemmerne d.14/11 kl.17 i Holm, Ingebeth og Aage deltager

Projektplan for fælles projekter: Bænke, der er opsat 11 og der er ikke planer om flere.

Loppemarked: søndag d.21/6 i telt i ”parken” og der holdes Sct. Hans i det, som sidste år.

 

Næste møde: mandag d.13/1-2020 kl.19 00 ved Jesper.

Aage