Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Smøl Landsbylaug

Referat af Generalforsamling mandag den 11/10 kl. 18.00

 

Dagsorden:

 1. Velkomst v/ formanden Ingebeth

 

 1. Valg af dirigent – Anne Mette blev valgt og generalforsamling er lovlig varslet.
 2. Valg af referent – Sussie Sommer
 3. ”Formandens” beretning v/ Ingebeth
   • Vi fik valgt ny bestyrelsesmedlem Lis, – Svend Erik trådte ud, men han er dog stadig webmaster. Vi fik 3 Suppleanter, Yvonne, Ulla, Jørgen.
   • Ingen julefrokost, ingen fastelavn. Pga. virusepedemi
   • Vi fik dog samlet affald ind
   • Lagt armeret græsrabat, ved infohuset, det fungere fint.
   • Smøl udflugt til Nydambåd, nogen på cykel. Aage, Jesper og Ingebeth fortalte.
   • Sankt Hans fest hos Yvonne med spisning, flyttede ind under carporten- forløb fint.
   • ”Tingstedet” blev installeret på hjørnet i Smøl, af Niels og Jørgen til stor glæde for borger og cykelturister.
   • Smølfest i telt i Niels og Mariannes have, en sjov fest.
   • Ansøgning om hastighedsbegrænsning gennem Smøl, trafiktælling og hastighedsmåling blev fortaget i sommerferien. Med en tilbagemelding, at der ikke vurderes behov for dette.
   • Cykelstien Nybøl – Broager, er under bearbejdelse. Der vil være indkaldelse til borgermøde i oktober, vil stå klar december 2022.
   • Landsbybusser i Kværs & Tandslet, kan igen lejes.
   • Broagerland blev nomineret til årets landsby, vandt dog ikke.
   • Den 3. juli 2022 ”Tour de france” i Sønderborg kommune, landsbylauget blev spurgt til råds om gode ideer til aktiviteter. deadline d.14.10.21
   • Broagerland 3.0 har afholdt stiftende generalforsamling. En bestyrelse er valgt, der fortsætter med denne opgave.
   • Juletræ tændes d. 28.11.21 kl.11.
   • Sammenskuds julefrokost d.4.12.21 kl.13 hos Svend Erik og Anne Mette.

 

 

 1. Kassererens beretning v/ Aage – godkendt.

 

 1. Indkomne forslag – ingen forslag.

 

 

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer, Suppleant og bilagskontrollant. På valg er Sussie Sommer, Jesper Tvede, Ingebeth Clausen – De blev genvalgt

 + suppleanter Yvonne Petrich, Jørn Christensen – blev genvalgt.

 og Ulla Warming (ønskede ikke genvalg)

 + 2 billagskontollanter Niels Warming og Jakob Kaufmann – blev genvalgt

 

 1. Forslag til tilføjelse til vedtægterne – se bilag.

Vedr. Arbejdsgrupper og Ad-hoc grupper, der kan få deres økonomi, med særskilt regnskab, ind på samme bankkonto som Landsbylauget – Forslaget blev godkendt.

 

 1. Orientering. Ingen

 

10. Eventuel…

 

Der kom forslag til aktiviteter, i månederne op til Tour de France i Sønderborg.

   • Anvende Smøltårn pitstop, som reklameevent; evt. Flag i tårnet, lave stor kludedukke på cyklen, med Tour de france, trøje på. Evt. med målstreg over vejen
   • Genoplive Iwangs Store cykelhjul, med tour de france reklame ved hovedvejen.
   • Fælles Affaldsindsamling via landsbylaugene, på samme dato, på hele Broagerland, med gule trøjer. I foråret og lige inden selve eventen. Med fællessamling og afslutning på Ringriderpladsen
   • Vandring på hele Gendarmstien, med opstart flere steder samme tid, med gule trøjer. Så vi slår gul ring om Broagerland. Selvfølgelig med mediedækning og droneoptagelse.

 

 

Referent d.13.10.21

V/ Sussie Sommer