Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat – Generalforsamling Landsbylaug for Smøl

Gratis fællesspisning torsdag den 13. oktober 2022 kl. 18.00 i kantinen på Maskinfabrikken

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1.Velkomst v/ Ingebeth

   • OK

 

2.Valg af dirigent

   • Annemette var dirigent. Dagsorden blev sendt ud i korrekt tid.

 

3.Valg af referent

   • Lis blev valgt som referent.

 

4.Formandens beretning

   • Godkendt.

 

5.Kassererens beretning med regnskab

   • Aage præsenterede regnskabet og opdagede 1 fejl (forkert dato på regnskabet). Der blev orienteret om at vi i smøl har købt en fælles havefræser, som står nede ved Niels Iwang. Den kan lånes, og man betaler selv benzin. Total beholdning 9041kr. Jørn ville .. have et nyt flag til Smøl Vold og det blev godkendt. Regnskab er godkendt.

 

6.Indkomne forslag

   • Der var ikke kommet nogle forslag.

 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og bilagskontrollant. På valg er Aage Hansen og   Lis Christensen + suppleanter Yvonne Petrich, og Jørn Christensen + 2 bilags kontrollanter

   • Aage og Lis genvalgt. Yvonne og Jørn genvalgt. Niels Warming og Jakob Kaufmann stiller op og er valgt som bilagskontrollanter.

 

8.Orientering

Varme udfordringer: Ingebeth fortalte om mødet med Arne Hadberg hvor der blev drøftet mulighederne for en fælles varmeløsning. Han fortalte hovedsageligt om kold fjernvarme. Skal man af med gas ser det ud til at være følgende andre muligheder:

   • Egen finansiering af varmepumpe per husstand
   • Fjernvarme – hvis det overhovedet bliver mulighed
   • Fælles varmeforsyning

 

Ingebeth uddybede løsningen med en fælles varmeforsyning og muligheden kan her være Termonet eller kold jordvarme. Der er 17 husstande som har tilkendegivet at de gerne vil af med gas, og det vil betyde at der skal graves ca. 15 km slanger ned. Bestyrelsen skal vide senest 10. november fra alle beboer i Smøl, om det er noget som bestyrelsen skal arbejde videre med. Hvis det har interesse, så vil der blive indkaldt til borgermøde for hele Broagerland i slutningen af November. Ved en fælles varmeløsning skal vi forvente en tidshorisont på 1-2år. Der blev til generalforsamlingen sendt et spørgeskema rundt, som skal udfyldes. Dem som ikke deltog i generalforsamlingen, vil kunne se spørgsmålene på Smøls facebookside eller hjemmeside. Jesper Thun fortæller at den kolde jordvarme kan arbejde godt sammen med f.eks. solceller på privatgrund. Der har man mulighed for selv at påvirke ens forsyning. Nærmere information følger.

 

9.Eventuelt

   • Sussie havde en tale forberedt til Ingebeth for at hylde hendes store arbejde som formand, og sige tak for de 10 år hvor hun har haft posten. Sussie udleverede en flot buket til Ingebeth.

 

Bestyrelsen

 

   • Formand Ingebeth Clausen 
   • Bestyrelsesmedlem Sussi Søndergaard Sommer
   • Bestyrelsesmedlem Jesper Tvede
   • Bestyrelsesmedlem (sekretær) Lis Christensen
   • Kasserer Aage Hansen
   • Suppleant Yvonne Petrich
   • Suppleant Jørn Christensen