Spring til indhold

Det Levende Teglværk

Referat Generalforsamlingen d. 28. oktober 2019

Ca. 20 deltager til generalforsamlingen, med dejlig mad fra ”Det franske hus” i Skodsbøl, øl, vand og vin samt Ingebeths hjemmebag til kaffen.

Referat efter dagsorden.

 1. Velkomst ved Formanden; Ingebeth Clausen
 1. Valg af dirigent; Anne Mette Hansen
 1. Valg af referent; Sussie Søndergaard Sommer
 1. Formandens beretning; vedlægges som fil. – godkendt.
 1. Kassererens beretning af regnskabet. Kan ses ved at kontakte Kasserer Aage Hansen – godkendt
 1. Indkommende forslag. – nej.
 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer; Jesper Tvede, Sussie S. Sommer & Ingebeth Clausen blev genvalgt

Valg af Suppleanter; Yvonne Petrich, Lis Christensen blev genvalgt. Kirsten Overgaard har meldt fra.

Valg af bilags kontrollanter; Jacob Kaufmann (udenbys), Niels Warming – som modtog genvalg.

 1. Forslag til vedtægtsændringer, 4 stk. blev godkendt:
 • §1 Navn: Navnet ændres fra Landsbylaug for Smøl til ”Smøl Landsbylaug” – godkendt/vedtaget
 • §8 Tegningsregler og hæftelse:

Stk.1. Ændret til: ”Tegningsberettiget til pengeinstituttet er Formanden” – godkendt/ vedtaget

Stk.2. Ændret til: ”Ved optagelse af lån og ved/ pantsætning af fast ejendom tegnes foreningen af den samlede bestyrelse”- godkendt /vedtaget

Stk.3 Ændret til: ”Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtigelser, der påhviler foreningen.

 

 1. Orientering:
 • ”Nabohjælp” Udvidet samarbejde mellem politi og landsby, tilbyder et gratis borgermøde til landsbyerne. Mandag d.11.11 kl.17.30-20 på Alsion, tilmelding senest d.7.11.

Mødedeltagerne valgt at tage imod et tilbud, om et borgermøde i Smøl, med information om nabohjælp og optegnelse.

 1. Orientering – forsat:
   • Nyt asfalt i byen; Formanden kontakter jævnligt Jens Chr. Mikkelsen Sdb.kommune, som har viden om udfaldet, intet er endnu vedtaget.
   • Nyt Infohus; Der er tegnet et nyt informations hus af Aage, materialer er indkøbt. Huset bliver placeret rundt om bænken, med en opslagstavle på bagvæggen. Med mulighed at sælge små ting, på sidehylderne. Der kommer opslag på Facebook, når der er brug hjælp til opførelse af huset.
   • Tulipan og narcisser løg, er levet af sdb.Kommune , som er klar til at blive lagt i jorden, ved godt vejr. Løgene skal lægges meget snart, hold øje med Facebook opslag.
   • ”Det levende Teglværk” Eventen fra i sommers, havde 1100 besøgende i 4 dage med ca.60 frivillige.
   • ”Cykelfærgen” Blev en succes, med en 4 ugers prøveperiode. Efter mere en 25 års forarbejdelse. Vi håber det bliver sat i værk igen, til næste sommer over en længere sommer periode.
   • Stillegruppen” – Der har udarbejdet en turistfolder med ”Stilleområder på Broagerland”. Folderen blev udlevet til deltagerne
   • Vand post skilte” – Et fælles vandskilt er under udarbejdelse til hele Sønderborg. Kommunes borger, der ønsker at tilbyde vandre og cyklister mulighed for, at tappe friskt vand til deres vandflasker, fra borgerens egen udendørs vandhane. Der blev fremsat forslag til ændring af skiltets tekst, som bliver skrevet på 3 sprog.
   • ”Genforening 2020”; Aktiviteter fra januar til slut juli.

Event i uge 24;” Spejling – genspejling”, også i Broager, med lørdags Genforeningsfest.

Den 11. juli 2020; Genforeningsfest på Kongeskansen på Dybbøl Banke

   • Informationsaften om Demens, onsdag d. 13.11 på Broagerhus; Et samarbejde med de fælles landsbylaug på Broagerland og Ældre rådet.
   • Broagerland 3.0; Et 2 årig projekt i samarbejde med Broagerlands udviklingsforum, som arbejder med ny Bo og arbejdsfællesskaber, et centralt iværksætter center er under udarbejdelse. Der har været mange møder og interesseret borger, må meget gerne deltage.
   • Smøl fælles julefrokost, hvor alle har en madret med, afholdes hos Smøl 2. v/ Svend Erik og Anne Mette Hansen. Lørdag den 30. november – følg opslag og tilmelding på Facebook.
   • Smøl fælles juletræs tændning søndag i Adventen søndag d. 1.12 kl.10 – se opslag på Facebook.
 1. Eventuelt – nej

Næste åbent bestyrelsesmøde: Tirsdag d. 29.10 kl.19 hos Ingebeth & Aage med konstituering i bestyrelsen.

 

Smøl d.29.10. 2019  v/ Referent

Sussie.S. Sommer